Hvad er meningen?

Fem videoer for børn om kristendom

Følg Clara på 13 år gennem fem YouTube-videoer, mens hun prøver at finde ud af, hvorfor forskellige bibelhistorier er vigtige, og hvad vi kan lære af dem. 

I videoerne taler Clara både med et børnepanel, sin far og en præst om bibelfortællingerne. På den måde sættes mange forskellige perspektiver i spil om hver bibelfortælling og giver på den måde børn en mere nuanceret forståelse af fem bibelfortællinger.

Målgruppen er børn fra ca. 10 til 14 år.

Der vil desuden blive produceret et supplerende ledermateriale til videoerne med vejledninger og gode råd i forhold til at arbejde med videoerne fx i børneklubber, på lejre med mere. Når det er klar, vil det også være at finde her på intranettet.


For yderligere information kontakt Kristendomskonsulent Morten Stensig Sørensen på mss@kfum-kfuk.dk

Episode 1: Døvstum

Episode 1 tager fat på historien, hvor Jesus helbreder en døvstum ved at sige “Effata”. Her lærer Clara at alle kan bruges til noget. 

Episode 2: Samaritaneren

Episode 2 handler om klassikeren: Den barmhjertige samaritaner og om at hjælpe dem i nød. 

Episode 3: Kongen og slaven

I episode 3 undersøger Clara lignelsen om den gældbundne slave og kunsten at kunne tilgive. 

Episode 4: Festen

Episode 4 tager os med til fest, og vi møder gæster med dårlige undskyldninger over for at vælge noget til. 

Episode 5: Zakæus

I episode 5 møder vi landsforræderen Zakæus, der ændrer sit liv efter at at have mødt barmhjertighed.