Fortællinger i sand

Et fortælle-koncept, hvor børn og en voksen sammen går på opdagelse i Bibelens fortællinger og tilegner sig et mere flydende sprog om tro og eksistens.

Konceptet går ud på, at en voksen og en gruppe børn sammen går på opdagelse i Bibelens fortællinger ved hjælp af en meget visuel, legende fortællemåde. Mens man sidder på gulvet fortælles en historie ved hjælp små træfigurer, som bevæges rundt i noget sand. Fortællingen følges op af spørgsmål, der skaber et forundringsrum, hvor man ligeværdigt og fælles søger mening og får et mere intimt forhold til det åndelige. Det er den voksne, der fortæller, men målet er at få børnenes spiritualitet aktiveret i et kontemplativt rum med ro til eftertanke. Den voksne må ikke levere svar eller korrigere børnenes refleksioner; kun følge op med nye spørgsmål. 


En session i Fortællinger i Sand kan gennemføres på en halv time, men kan udvides til halvanden time. Således er konceptet brugbart både i klub-regi og i andre situationer, hvor der er bedre tid. Det optimale tidsspænd er dog mere end en halv time, da ro og eftertanke er en central del af det. Målgruppen er børn fra seks år til efterskolealder.

Otte Manuskripter - flere på vej

Der er lavet manuskripter over otte forskellige fortællinger fra Bibelen. 

Du kan se dem som en pdf-fil her ved siden af.

Der vil blive produceret yderligere otte, når konceptet er lanceret og kommet godt i gang i lokalforeningerne.

Man kan skaffe dem ved at deltage på et kursus i Fortællinger i Sand (se nedenfor).

Fortællinger i sand manuskript NY.pdf

Kursus i Fortællinger i Sand

Man skal på et endagskursus for at kunne fortælle i sand. Kurset er meget “hands-on”. Det er træning i at være fortæller, men med teoretiske nedslag og fælles refleksion over både pædagogiske greb, teologiske betragtninger og om rollen som fortæller. 

Et kursus koster ca. 700 kr. per person, og det kan arrangeres lokalt. Det optimale antal kursusdeltagere er fire - fem personer. Efter kurset får man de mest nødvendige remedier med hjem. De er inkluderet i prisen.

Kontakt kristendomskonsulent Morten Stensig Sørensen for mere information om kurser: mss@kfum-kfuk.dk 

Fortæller-vejledning

I dette lille hæfte kan du danne dig et lidt dybere indtryk af de bagvedliggende tanker og værdier for Fortællinger i Sand.

Det er dette hæfte, der tages udgangspunkt i på et kursus i Fortællinger i Sand, og samtidig er det en vejledning for dig som fortæller, når du kommer hjem fra kurset, fx for at genopfriske det, man gennemgik på kurset.

Forællinger i sand kursushæfte.pdf

Book en fortælling

Hvis du er nysgerrig og gerne vil opleve en fortælling i sand, så kontakt kristendomskonsulent, Morten Stensig Sørensen, og book en aftale: mss@kfum-kfuk.dk 

På den måde kan I få en meget bedre fornemmelse af, om det er et koncept, I kan bruge hos jer.Baggrund for Fortællinger i Sand

Fortællinger i Sand er inspireret af Jerome Berryman's Godly Play.

Læs mere om det på www.godlyplay.dk