Samtalemateriale om tro og tillid

Koncept og målgruppe:

30-60 minutters samtalemateriale om tro og tillid til unge og voksne.

NB: Dette materiale indeholder personlige og svære spørgsmål, som man skal være klar på at få fulgt op på og være opmærksom på gruppen, man bruger dem til.

Læs højt:

Hebræerbrevet kapitel 11 vers 1-3:

Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. v2. Den er jo bevidnet om de gamle. v3. I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det, vi ser, ikke er blevet til af noget synligt…

Definition af tro fra Wikipedia:

Tro er en mere eller mindre aktiv overbevisning om sandheden af et udsagn eller en præmis er korrekt uden at have vished. Termen anvendes på dansk som et udtryk for enten overbevisning eller tillid. Ordet kan forkomne både som et udsagnsord ('at tro'), som et navneord ('en tro') og som tillægsord ('at være tro'). Derudover findes det som sammensatte ord Troende, Trofast, Tiltro eller Overtro. Tro kan bruges til at udtrykke tillid (at tro på en person), udtrykke en antagelse (Jeg tror personen mente...) eller en overbevisning (at tro på noget overnaturligt)

- https://da.wikipedia.org/wiki/Tro

Samtale i grupper:

Indled med at snakke om, hvad Hebræerbrevet kapitel 11 vers 1-3 siger jer umiddelbart.