Samtalemateriale om tro og tillid

Koncept og målgruppe:

30-60 minutters samtalemateriale om tro og tillid til unge og voksne.

 • Aldersgruppe: 15+

 • Varighed: 30-60 min.

 • Antal: 3+

 • Materialer: Bibler

 • Tema: Personlig tro, tillid

NB: Dette materiale indeholder personlige og svære spørgsmål, som man skal være klar på at få fulgt op på og være opmærksom på gruppen, man bruger dem til.

Læs højt:

Hebræerbrevet kapitel 11 vers 1-3:

Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. v2. Den er jo bevidnet om de gamle. v3. I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det, vi ser, ikke er blevet til af noget synligt…

Definition af tro fra Wikipedia:

Tro er en mere eller mindre aktiv overbevisning om sandheden af et udsagn eller en præmis er korrekt uden at have vished. Termen anvendes på dansk som et udtryk for enten overbevisning eller tillid. Ordet kan forkomne både som et udsagnsord ('at tro'), som et navneord ('en tro') og som tillægsord ('at være tro'). Derudover findes det som sammensatte ord Troende, Trofast, Tiltro eller Overtro. Tro kan bruges til at udtrykke tillid (at tro på en person), udtrykke en antagelse (Jeg tror personen mente...) eller en overbevisning (at tro på noget overnaturligt)

- https://da.wikipedia.org/wiki/Tro

Samtale i grupper:

Indled med at snakke om, hvad Hebræerbrevet kapitel 11 vers 1-3 siger jer umiddelbart.

 • Tro er på Wikipedia defineret som noget, der aktivt og overbevisende taler om en sandhed, uden at have vished om, det reelt er rigtigt.

  1. Hvordan oplever du, at din tro er eller ikke er en fast overbevisning?

  2. Ligger der nogle oplevelser bag?

 • Videre i Hebræerbrevet kapitel 11 står der, hvordan store bibelske figurer som fx Noa, der byggede en ark, eller Abraham, der var villig til at ofre sin eneste søn til Gud, netop på grund af deres tro gjorde vilde ting.

  1. Hvordan oplever du, at tro kan flytte bjerge?

  2. Kan Gud håndtere alt i sine hænder?

 • Tro er noget meget personligt og noget, man måske ikke taler med alle og enhver om.

  1. Hvordan er det at tale om personlig tro her i denne sammenhæng?

  2. Hvad er din personlige "røde tråd” i din tro – hvad er vigtigst i din tro?

 • Vi oplever alle perioder i vores liv, hvor magtesløshed og tvivl fylde, og hvor vreden til Gud kan fylde meget.

  1. Hvad gør du i livets svære situationer?

  2. Kan vi klare alle livets vanskeligheder selv?

 • Læs Første Korinterbrev kapitel 13 vers 1-13

  1. Hvordan hænger tro og kærlighed sammen?