Tid til tro - Wonderful Days 19

Temaet på Wonderful Days 2019, ACT| REACT,  skal vise, hvordan vi kan handle på det, vi tror på. Det gælder både i konkrete redskaber, men også i fordybelse og eftertanke. 

Vores handlinger er reaktioner på noget, som er sket forud for os. Alt hvad vi gør – både i fællesskab og som enkeltpersoner – er stærkt præget af alt det, vi har fået med os gennem livet. Handling og reaktioner er altså altid forbundne. Det kan vi opleve i forhold til de klimamæssige udfordringer, som kalder på handling her og nu, men som dermed også kalder på en fordybelse og en eftertanke hos den enkeltes overvejelser om, ”hvad kan jeg gøre?”