Logoer

Tre typer logoer

"Organisationslogo"

I alle officielle/organisatoriske sammenhænge - både nationalt og lokalt - anvendes det farvede, hvide eller sorte logo - og altid sammen med navnetrækket.

Farvet på hvid: 

Hvid på farvet: 

Sort på hvid:

Navnetrækket KFUM KFUK kan placeres enten til højre for eller under trekanten. (Den nøjagtige placering fremgår af designmanualen og de logoer, der er til download).

Lokalforeninger og distrikter kan også anvende en version, hvor foreningsnavn/distriktsnavn er tilføjet under navnetrækket KFUM KFUK. 

Download logoer herunder. OBS! Bruger du logo beregnet for tryk på en webside, vil farvegengivelsen blive forkert. Bruker du logo beregnet for skærm til en brochure du printer, vil farvegengivelsen også blive dårlig.  Så tænk over hvilken fil du bruger hvor. 

Info om filformater:

Jpg filer: Kan bruges til lidt af hvert - har hvid baggrund bagved logoet

Png filer: Denne fil har en gennemsigtig baggrund

Eps og ai filer: Disse filformater er begge vektorbaserede. Bruges mest til tryk.

Bruger du Adobe?

Du kan med fordel gøre brug af følgende link til import af logoer, skrifttyper,  farver og grafiske elementer: https://adobe.ly/2PmYjuu

Logo i farver:

Logo i hvid:

Logo i sort:

Logo til foreninger:

Skriv til grafiker@kfum-kfuk.dk, hvis du har brug for specifikke formater eller generelt har spørgsmål.

Logo til distrikter:

Skriv til grafiker@kfum-kfuk.dk, hvis du har brug for specifikke formater eller generelt har spørgsmål.

"Aktivitetslogo"

Alle klubber, aktiviteter, lejre mv. - både lokalt og nationalt - kan få eget logo i form af det hvide logo på en mønstret baggrund. 

Mange ønsker at have et særligt logo til sin gruppe eller aktivitet. For at imødekomme dette behov for eget visuelt udtryk, og samtidig besvare hele organisationens behov for at skabe genkendelse på tværs af alle KFUM og KFUK-aktiviteter, er der udviklet et grafisk værktøj, som gør det enkelt og sjovt at lave sit eget logo. 

De hvide logoer på mønstret baggrund fremstilles i et webværktøj, som alle KFUM og KFUK’s frivillige, kan få adgang til. I værktøjet, der kan tilgås via en browser, kan man lege med farver, mønstre osv og designe udkast til egen logo-variant, som derefter sendes til rentegning og godkendelse hos KFUM og KFUK’s grafiker. I nogle tilfælde (primært ift. landsbevægelsens aktiviteter) vil det være grafikeren, der selv kommer med oplæg til logo. Mønstret er opbygget af en masse små trekanter. Værktøjet sikrer, at "aktivitetslogoerne" bygger på den fælles trekant, og at designmanualens retningslinjer følges.

Nationalt vil det fx være events og aktiviteter som Wonderful Days, Globetrotter, Familiefestival, Landsstævne for voksne eller Efterskolefestival.

Lokalt vil det fx være foreningers børneklubber, teenklubber, Ten Sing og sommerlejre.

Navnetræk er i denne logo-variant altid placeret under logoet.

Som lokal eller national aktivitet kan man enten benytte organisationslogoet (se ovenfor), eller man kan skabe en individuelt tilpasset variant, der har et særligt udtryk - et aktivitetslogo. 

Man skal ikke på samme materiale placere både aktivitetslogoet og det almindelige organisationslogo - aktivitetslogoet er nok.

Design selv et aktivitetslogo

Du kan med et smart web-værktøj selv designe et logo.  Læs mere og kom i gang her. 

Eksempel på aktivitetsloger

"Institutionslogo"

Vores institutioner, huse og lign. får deres navn skrevet på en særlig “grafisk” måde sammen med det hvide logo på en farvet baggrund. 

Det vil fx være Fairhuset og aktiviteter i stil med Børnehøjskolen, Fairbar, Tante Andante mv. 

Kontakt KFUM og KFUK's grafiker (grafiker@kfum-kfuk.dk) for hjælp til design af dette logo.