Verdensmål


Verdensmålene

På Landsmøde 2018 blev besluttet at KFUM og KFUK skal arbejde med verdensmålene. Arbejdet er allerede i gang, og på denne side kan du finde inspiration og begrundelse for, hvorfor det giver mening af arbejde med verdensmålene.

Se forslaget fra landsmødet i dette dokument.

Hvad er verdensmålene?

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015, og skal frem mod 2030 sætte fokus på en bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten. Der er i alt 17 konkrete mål og herunder 169 delmål.

Læs meget mere på www.verdensmaalene.dk

Hvorfor arbejde med verdensmålene?

Et naturligt afsæt for KFUM og KFUK har været at undersøge den teologiske baggrund for at arbejde med verdensmålene. Du kan på dette link læse to sider om de teologiske tanker, som er gjort i forbindelse med beslutningen om at arbejde med verdensmål.

Vi er samtidig også en børne- og ungdomsorganisation, og de yngste i verden vil overtage den efter dem, der er ældre. Vi skal derfor værne om verden for deres skyld, og sætte dem i stand til at varetage verden på den bedst mulige måde. Vi skal give børn og unge håb for fremtiden.

Inspiration