Verdensmål

Verdensmålene

På Landsmøde 2018 blev besluttet at KFUM og KFUK skal arbejde med verdensmålene. Arbejdet er allerede i gang, og på denne side kan du finde inspiration og begrundelse for, hvorfor det giver mening af arbejde med verdensmålene.

Se forslaget fra landsmødet i dette dokument.

Hvad er verdensmålene?

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015, og skal frem mod 2030 sætte fokus på en bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten. Der er i alt 17 konkrete mål og herunder 169 delmål.

Læs meget mere på www.verdensmaalene.dk

Verdensmål i KFUM og KFUK

www.kfum-kfuk.dk/verdensmål finder du aktiviter, andagter og anden information om KFUM og KFUK's arbejde med verdensmål.