Hvad med dig selv?

De seneste 20 år er antallet af mennesker, der har adgang til elektricitet steget med 1,7 milliarder. Det betyder, at der er brug for mere energi verden over. I mange år har vi anvendt store mængder af fossile brændstoffer, hvilket har givet en stigning i udledningen af drivhusgasser, der skaber ændringer i klimasystemet og påvirker naturen. 

Verdensmål 7 Bæredygtig energi handler om at anvende mere bæredygtig energi, så vi kan mindske vores udledning af drivhusgasser. Der er allerede sket en stor udvikling af alternative energikilder. Ved at blive bevidste om, hvor meget energi vi anvender i vores hverdag, kan vi måske skære ned på den energi, vi bruger.

Aktiviteten:

Print et bilag per deltager og klip dem ud, så hver deltager har sit eget sæt med 15 billeder. Hver deltager skal nu lægge billederne op i en rækkefølge, hvor man prioritere det, man bedst kan undvære, og det man mindst kan undvære. Under hvert billede står der fakta om, hvorfor den pågældende ting er forurenende. Når alle har lavet sin rækkefølge, kan I sammen snakke om, hvorfor I har placeret billederne, som I har. 


Formål: At reflektere over, hvor meget energi vi bruger i vores hverdag

Tidsforbrug: 1 time

Antal deltagere: Fra 5 personer

Materialer: Printet bilag, sakse 

Hvad med dig selv?
Hvad med dig selv.pdf

Refleksion

Ideer til videre arbejde: