Hvem har ansvaret?

Hvis vi skal nå alle 17 mål inden år 2030 kræver det, at alle verdens lande står sammen om at nå vores fælles mål. Verdensmål 17 Partnerskaber for handling handler om samarbejde på tværs af landegrænser, hvor både regeringer, organisationer, virksomheder og borgere tager målene til sig og arbejder sammen for at nå dem. Vi har et fælles ansvar på tværs af landegrænser, hvis vi skal opnå målene. 

Aktiviteten:

Print bilaget. I bilaget ser I nogle påstande om, hvor ansvaret for kloden ligger. Én af deltagerne læser en påstand op ad gangen, og I andre deltagere skal nu tilkendegive jeres holdninger med tændstikker: 

1 tændstik = Enig

2 tændstikker = I tvivl 

3 tændstikker = Uenig

Når påstanden er læst op, lægger hver af jer det antal tændstikker i hånden, som passer til jeres holdning. Man holder antallet af tændstikker i hånden skjult for de andre, indtil alle er klar. På samme tid ræk­ker alle hånden frem og afslører, hvor mange tændstikker der er i hånden. Efter hver påstand skal I snakke om, hvorfor I har svaret, som I har. 


Formål: At skabe bevidsthed om, at vi ikke kan nå målene, hvis ikke alle bidrager til det. Verdensmålene er fælles mål, der kræver, at vi løfter i flok

Tidsforbrug: 30-60 minutter

Antal deltagere: Fra 4 personer

Materialer: Tændstikker

Hvem har ansvaret?
Hvem har ansvaret.pdf

Refleksion

Ideer til videre arbejde: