Landekort

Verdensmål 4 handler om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring. I Danmark er det en selvfølge, at børn går i skole, men sådan er det ikke alle steder i verden. 

I Danmark er det gratis, men andre steder har familier ikke råd til at sende børnene i skole. I stedet skal børnene arbejde for at tjene penge til familien. Nogle steder er vejen til skole også besværlig på grund af dårlig infrastruktur, konflikter eller økonomi. 

Det går fremad med adgang til uddannelse verden over, men det er langt fra alle, der får en god uddannelse. Uddannelse gør os i stand til at forstå og gøre noget ved verdens udfordringer. For at gøre noget kræver det nemlig oplysning om verden omkring os. Hvis vi skal reducere ulighed, kræver det at alle har lige adgang til kvalitetsuddannelse. 

Derfor hænger kvalitetsuddannelse og mindre ulighed tæt sammen. Det er svært at handle og ændre sine vaner, hvis man ikke ved, hvordan man skal gøre det. Et af delmålene for kvalitetsuddannelse, er at have et bedre kendskab både til verdensmålene, og til hvordan man kan handle på dem. Derfor er kvalitetsuddannelse væsentligt for at leve op til verdensmålene.

Aktiviteten:

Udvikling udspringer af et udgangspunkt og derfor er vi nødt til at vide, hvordan det står til lige nu, før vi kan udvikle os. I skal nu spille en form for bilkort. 

Print bilaget og udvælg en spilmester. Alle andre deltagere får hver et landekort. Hvert kort viser et land og landets opfyldelse af de 17 verdensmål. Farverne indikerer graden af opfyldelse af verdensmålene hos lande i Norden og Østersøregionen. 

Deltagerne går rundt mellem hinanden. På et tidspunkt siger spilmesteren stop. Spilmesteren bestemmer nu, hvilket verdensmål, der skal dystes i. 

Deltagerne går sammen to og to og fortæller, hvilket land man er. Opgaven er så at gætte, hvilken farve modstanderen har ved det pågældende verdensmål. 

Hvis man gætter rigtigt, må man sætte en streg på sit eget kort i den tomme kolonne til højre ud for verdensmålet. Således vinder man et point ved at gætte, hvor de andre lande placerer sig. 

Spilmesteren bestemmer antal dyste. 

Vinderen er den deltager, der har sat flest streger på sit landekort.


Formål: At skabe viden om andre lande og viden om, hvordan landene klarer sig i forhold til verdensmålene

Tidsforbrug: 30 minutter

Antal deltagere: Fra 5 personer 

Materialer: Printet bilag, blyanter

Landekort
Landekort.pdf
Bilkort.pdf

Refleksion

Ideer til videre arbejde: