Levende vendespil

I denne aktivitet er der ikke fokus på nogle bestemte verdensmål, men derimod på verdensmålene som en helhed. Alle de 17 verdensmål hænger sammen som en kæde og påvirker hinanden. Hvis der er et verdensmål, vi ikke opnår, knækker kæden og det vil have en negativ indflydelse på nogle af de andre verdensmål. Eksempelvis kan klimaforandringer forårsage hedebølger, oversvømmelser og at jorden ikke kan bruges til at dyrke mad nok til os alle. Derfor er en bekæmpelse af klimaforandringer en forudsætning for at alle kan være sunde og trives og at vi kan stoppe sult. Verdensmålene er én sammenhængende dagsorden, og vi er ikke i mål før alle mål er opnået for alle mennesker i verden. Hvis vi skal nå alle 17 mål, er det vigtigt, at vi alle gør noget. 

Aktiviteten:

To deltagere går udenfor døren. Resten af deltagerne parres sammen to og to. Hvert par får et verdensmål. Parrene skal nu sammen finde på en ting, som kan repræsentere deres verdensmål. Ligestilling mellem kønnene kunne eksempelvis repræsenteres med en barnebrud. Den ene af de to personer er “Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene” og den anden er “barnebrud”. Hele flokken blander sig og de to, der var udenfor, kommer nu ind igen. De to skal parre de andre par sammen ligesom i et normalt vendespil. Når en person vælges, fortæller personen, hvad han/hun er. Således bliver man ved indtil alle er parret sammen. 

De to, der var udenfor døren kan spille mod hinanden eller man kan spille på tid, så man arbejder sammen i par mod hinanden. Når man har fundet et par, skal parret sætte sig væk. 


Formål: At skabe et større kendskab til de enkelte verdensmål samt en forståelse for, at verdensmålene hænger sammen 

Tidsforbrug: 30 minutter

Antal deltagere: Fra 10 personer

Materialer: Ingen

Levende vendespil

Refleksion

Ideer til videre arbejde:

o  Tingen skal repræsentere noget dansk 

o  Tingen skal repræsentere noget fra et uland 

o  Tingen skal repræsentere noget for både Danmark og et uland