Terninger

I denne aktivitet er der ikke fokus på nogle bestemte verdensmål, men derimod på verdensmålene som en helhed. Alle de 17 verdensmål hænger sammen som en kæde og påvirker hinanden. Hvis der er et verdensmål, vi ikke opnår, knækker kæden og det vil have en negativ indflydelse på nogle af de andre verdensmål. Eksempelvis kan klimaforandringer forårsage hedebølger, oversvømmelser og at jorden ikke kan bruges til at dyrke mad nok til os alle. Derfor er en bekæmpelse af klimaforandringer en forudsætning for at alle kan være sunde og trives og at vi kan stoppe sult. Verdensmålene er én sammenhængende dagsorden, og vi er ikke i mål før alle mål er opnået for alle mennesker i verden. Hvis vi skal nå alle 17 mål, er det vigtigt, at vi alle gør noget.

Aktiviteten:

Print bilaget, klip det ud og saml terningen. Terningen har tre verdensmål på én flade.

Slå med terningen. Fladen viser nu nogle verdensmål. I kan vælge at snakke om alle eller vælge ét af målene ad gangen. Prøv at udfordre jer selv og vælg et verdensmål, I måske ikke har tænkt så meget på før. 

I skal nu snakke om:

Fortsæt med at slå med terningen, så I når igennem alle målene. 


Formål: At skabe et større kendskab til de enkelte verdensmål samt en forståelse for, at verdensmålene hænger sammen 

Tidsforbrug: 30-60 minutter

Antal deltagere: Fra 3 personer

Materialer: Printet bilag på karton, saks, lim eller tape

Terninger
Terninger.pdf

Refleksion

Ideer til videre arbejde:

o  Hvilket af de tre viste mål er det vigtigste? 

o  Hvilket af de tre viste mål er det sværeste at handle på?

o  Hvilket af de tre viste mål får mindst opmærksomhed?

o  Hvilket af de tre viste mål får mest opmærksomhed?