Ulighedsbold

Ulighed er et stort begreb og der findes mange former for ulighed. Ulighed kan blandt andet handle om økonomisk ulighed og ulighed mellem køn. At kvinder med fuldtidsjob kun tjener 77 procent af, hvad deres mandlige kollegaer gør, er noget, som både verdensmål 10 og 5 arbejder for at udligne. Mindre ulighed handler om at mindske den generelle ulighed mellem rige og fattige lande, men også mellem rige og fattig i hvert land. Ligestilling mellem kønnene sigter mod at hindre diskrimination og give kvinder samme rettigheder og adgang til ressourcer som mænd. Rundt omkring i verden kan der være stor forskel på, om man er født som dreng eller pige. Sammen arbejder de to verdensmål blandt andet for at skabe lighed, både mellem rig og fattig og mellem mænd og kvinder.  

Aktiviteten:

I skal nu spille fodbold på hold som normalt, men undervejs får det ene hold pludselig tildelt forskellige uligheder i form af benspænd. Bedøm selv, hvilke benspænd og hvor mange. I kan også spille flere kampe. 

Ideer til benspænd: 


Formål: Skabe refleksion om, at vi ikke alle har lige muligheder i livet gennem ulighedsbold

Tidsforbrug: 30-60 minutter

Antal deltagere: Fra 8 personer

Materialer: Fodboldbane, mål, fodbold, reb, overtrækstrøjer, bind for øjnene, tung taske

Ulighedsbold

Refleksion

Ideer til videre arbejde: