Evaluering

Som udgangspunkt kan der arbejdes med to typerevalueringer: Evalueringer, som giver planlæggerne indsigt i, hvad der kan forandres til det bedre, og evalueringer, som igangsætter refleksioner hos deltageren om egen læring. 

Denne side har fokus på det første. Altså forbedringer af eventet.

Evalueringsformer

Spørgeskema

Et spørgeskema giver mulighed for at få en meget stor mængde data at arbejde med, men udfordringen kan være, at svarene ikke er dybbegående nok, så man reelt ikke ved, hvilken forandring der skal til.

Hvis man laver et spørgeskema, skal man være meget skarp på, hvad man spørge om og hvordan. Tænkt over, hvordan du vil bruge mulige svar, og om spørgsmålet dermed er nødvendigt. 

Vi anbefaler også at man bruger programmet Google Analyse til at lave evalueringer. Alle kfum-kfuk.dk-brugere har adgang til at opsætte spørgeskemaer i dette program, men alle og enhver har mulighed for at besvare spørgeskemaet.

Gode råd til spørgsmål:

Søger du inspiration til spørgsmål, så kan du i dette dokument få gode ideer.

Under eventet

Det er en mulighed at lave en evaluering til sidst på eventet. Det kan fx være, at deltagerne skriver på plakater. Det kan også være at de optager videoer, hvor de beskriver deres oplevelser.

En anden god måde er ved brug af Mentimeter. Mentimeter er en interaktivt redskab, hvor deltagere kan svare på spørgsmål via sin mobiltelefon, og straks kommer svarene op på storskærm. Det giver mulighed for dialog med det samme omkring resultaterne. Skriv til cbb@kfum-kfuk.dk for login. 

Du kan se en konkret evaluering fra Talentfabrikken på dette link. Du kan både se spørgsmål og besvarelser.

Fokusgruppeinterviews

Fokusgruppeinterviews er interviews, hvor man interviewer 3-5 personer helst fysisk, men også online. Meget få bruger denne evalueringsform, da nogen tror, at det er skidt at få så få holdninger kontra de mange fra spørgeskemaet. Men via disse interviews kan man spørge meget dybere ind, og dermed få dybere viden. 

Det er dog vigtigt, at man tænker over, hvem man inviterer, så man ikke kun invitere de yngste eller de mest erfarne i KFUM og KFUK.