Kontrakter og honorar

Skal I til et event have oplægsholdere eller andre personer, hvor det vil give mening at have en kontrakt. Så har Landskontoret udformet skabeloner, som I kan benytte.

Åbn kontrakter fra skabelongalleriet. (Kræver login med en kfum-kfuk.dk-mailadresse. Har du ikke det, kan du kontakte landskontoret for enten at få oprettet en mailadresse eller få tilsendt skabelonen direkte).

Kontrakter og større udgifter

Udvalgsformanden kan indgå bindende kontrakter og godkende større udgifter op til 15.000 kr. Beløb derover skal godkendes sammen med landsansatte konsulenter. Det anbefales altid at sende kontrakter til gennemsyn først. 

Landskontoret kan også have fx rabataftaler, som kan være relevante for den pågældende type indkøb.

Ved økonomiske aftaler med nært forbundne personer eller virksomheder (fx familie, venner, køb fra eget firma) skal der altid underskrives og godkendes af to bemyndigede personer, og for god ordens skyld bør forholdet også oplyses til landskontoret. 

Særligt om gaver og honorarer

Hvis I køber gaver er der et par forhold at være opmærksom på. Gaver er skattepligtige, men skal indberettes af modtageren selv, medmindre gaven overstiger 1.100 kr., hvor indberetningspligten overgår til KFUM og KFUK, dvs. cpr-nummer på modtageren skal oplyses. Gavekort er skattepligtige som A-indkomst og skal indberettes af KFUM og KFUK uanset beløb, da det sidestilles med kontanter, men oplevelsesgaver (Smartbox o.lign.) betragtes ikke som gavekort, så disse er skattefri. Kort sagt: undgå 'kontante' gavekort, da halvdelen af gaveværdien går til SKAT, ligesom det medfører unødig administration. 

Honorarer til foredragsholdere skal altid afregnes pr. faktura eller ved at honorarmodtageren opgiver sit cpr-nummer, så landskontoret kan indberette honoraret som B-indkomst. Det er en god idé at gøre modtageren opmærksom på dette ved indgåelse af aftalen.

Hvis det samlede beløb, der udbetales til en person i honorarer og gaver, udgør under 1.500 kr. samlet set på et år, er der ikke krav om indberetning fra KFUM og KFUK's side, dvs. det er modtageren, der selv skal opgive beløbet til SKAT.