Deltagelse på events

Deltagelse fra Landskontoret på festivaler og events

Der tilbydes bemanding på:

På Wonderful Days og Børnefestival er Landskontoret behjælpelig med informationsstand med følgende funktioner:

Landskontoret medbringer (efter aftale) materiale til brug for receptionens funktioner samt opstiller og nedtager udstyret. Eventet sørger for, at der er tilgængelig strøm og borde.