Flowdiagrammer

Flowdiagrammer for samarbejder

For at styrke samarbejder mellem arbejdsgrupper, Landskontoret og konsulenter, er det udviklet diagrammer, som viser og tydeliggør arbejdsgange. Diagrammerne er ikke nødvendige at forstå for at samarbejder bliver godt, men til dig, som gerne vil have et indblik i processerne, så kig endelig med.