Opstart af ny arbejdsgruppe

Nye arbejdsgrupper, festivalkomitéer eller projektgrupper under de 5 landsudvalg modtager en velkomstmail fra Landskontoret med links til de mest relevante informationer for arbejdsgruppen.     

Alle arbejdsgrupper forventes at deltage i et opstartsmøde med repræsentanter fra Landskontoret. Formålet med mødet er,   

Mødeform og indhold vil være tilpasset den enkelte arbejdsgruppes behov.