Landsmøde

Vi har på Landsmødet stærkt brug for jer, der er engageret i KFUM og KFUK's landsudvalg, arbejdsgrupper og projektgrupper. I repræsenterer landsbevægelsens imponerende aktivitetsudbud, som gerne skal kunne opleves på Landsmødet, og samtidig er Landsmødet det oplagte sted for jer at opfange signaler fra lokalforeningerne og medlemmerne i forhold til behov og ønsker.  

Vi håber derfor, at I vil være stærkt repræsenteret på Landsmødet 2022. 

Her følger en række praktiske informationer:

Book en stand

Få en stand ved at booke her.

(Se evt. billeder fra tidligere Landsmøder for at finde inspiration). 

Byd ind på et powerbreak

Alle udvalg eller arbejds-/projektgrupper må gerne planlægge et “powerbreak”, dvs. et kort indslag på max 2 minutter, der får landsmødedeltagerne op at stå og bevæge sig. Disse vil afvikles undervejs, når dirigenterne vurderer, der er behov for det (og hvis tiden tillader det - men det satser vi meget på). I må gerne vinkle aktiviteten, så den relaterer sig til noget, I som udvalg gerne vil kommunikere til landsmødedeltagerne. 

Byd ind på et powerbreak her.

Roll-ups, flyers, foldere mv.

Materialer til alle foreninger uddeles ved landsmødet afslutning. Giv besked til nd@kfum-kfuk.dk, hvis I skal have noget med. 

Er der noget, som alle deltagere skal have, kan det lægges på deres plads. Dette koordineres med hs@kfum-kfuk.dk 

Husk at give landskontoret besked i god tid, hvis vi skal hjælpe med at layoute/trykke materialer.

Aftal også med Landskontoret, hvad der skal medbringes af roll-ups mv.

Hvem betaler for deltagelsen?

Udvalgenes deltagelse på Landsmødet financierers af udvalgenes egne budgetter. Vi håber, at alle udvalg vil være godt repræsenteret.

Vi opfordrer udvalgene til at give arbejds- og projektgrupper besked om jeres forventning til deres deltagelse.

Kom på scenen

Har I et budskab som er relevant for alle landsmødedeltagerne, kan I skrive til nd@kfum-kfuk.dk. Så ser vi, hvordan det bedst kan passe ind i programmet.

Logo-beklædning

Ønsker I som udvalg/arbejdsgruppe/projektgruppe at have t-shirt eller andet beklædning med logo, kan I bestille direkte via webshoppen. Husk at være i god tid.

Der vil ikke være tøj til salg på Landsmødet.

Tilmelding

Hvis du er med i et udvalg/arbejdsgruppe/projektgruppe, der betaler for din deltagelse på Landsmødet, skal du på tilmeldingen sætte hak ved “Udvalgsmedlem” - og nedenfor ved det udvalg, du er med i eller hører under. Dermed slipper du igennem tilmeldingen uden at betale (udvalget faktureres i stedet). Du skal naturligvis have en aftale med dit udvalg om, at du må tilmelde dig på denne måde. 

Har du spørgsmål om Landsmødet, så kontakt organisationskonsulent Nicolai Diemer på nd@kfum-kfuk.dk eller tlf. 30 14 12 18.

Se også Landsmødehjemmesiden.