Børnefestival

Læs om Børnefestivalens opbygning, kommissorium og meget mere.

Læs om de mange forskellige opgaver du kan bidrage med

Læs om alt fra refusion, tilladelser, forsikring osv.

Læs om beslutningsproces og hvilket ansvar forskellige led i KFUM og KFUK har.  

Her kan dit udvalg lægge beskrivelser af opgaver ind

Læs om generelle besvarelser og nyere tiltag for Børnefestivalen