Kommissorium Børnefestival 

En introduktion til et landsarrangement. 


Indledning 

Der er mange hensyn når der skal planlægges en festival som et landsarrangement, fordi vi hele tiden skal stræbe efter at lavet et event der sætter aftryk hos deltagerne, uanset tilknytningsforholdet til KFUM og KFUK. I bedste fald er dette event med til at skabe nye medlemmer, chancen for det er størst hvis man har følt sig velkommen og taget seriøst. 

Alt indhold er baseret på forskellige strukturelle ændringer der sker i KFUM og KFUK og på erfaring fra tidligere afholdte festivaler.  Det betyder at alle landsudvalg, gerne vil inddrages i samarbejdet omkring Børnefestivalen. 


Den vigtigste information til dig som frivillig er, at ingen skal stå alene med en opgave i KFUM og KFUK, for vi hjælper hinanden. Har du spørgsmål, dilemmaer, udfordringer mv. så husk at der er mange der gerne vil bidrage til at komme videre, måske en fra en arbejdsgruppe, et landsudvalg, en konsulent eller fra Landskontoret. 


Spørg dit landsudvalg, Festival og Lejre, hvis du er i tvivl om noget. 

Rigtig god arbejdslystKommissorium Børnefestival