Familiefestival

Intentionen med denne side er at festivalkomite og underudvalgene kender mål, visioner og rammerne for festivalerne, samt får mulighed for at bygge videre på tidligere erfaringer. 

Det er op til det enkelte udvalg at hente yderligere informationer og viden ind i Landsbevægelsen. 


Rigtig god arbejdslyst

Festival og Lejre