Find en præst

Til gudstjenester og andagter på vores større arrangementer samarbejder mange med præster. Her er gode råd til at finde en præst og få dem med på festivaler og lejre.

Find en præst

Guidelines, når I vælger præst til et arrangement:

  • Præsterne skal være fra Folkekirken, da KFUM og KFUK bygger på Folkekirkens lære.
  • De skal gerne kende KFUM og KFUK's teologiske ståsted rimelig godt.
  • Vær ude i god tid - mange præster har allerede mange ting i kalenderen mindst et halvt år frem.

I har måske allerede et godt samarbejde med en præst i jeres forening, og så kan det være et godt sted at begynde. Men det kan også være, at I er på bar bund eller bare har lyst til at prøve noget nyt.

I så fald kan I altid kontakte KFUM og KFUK's kristendomsudvalg, som gerne kommer med forslag til præster, I kan spørge.

Skriv til ku@kfum-kfuk.dk

Aflønning af præster

Af princip aflønner KFUM og KFUK ikke de præster, som deltager på vores festivaler og lejre.

I stedet henviser vi til såkaldt “forlagt tjeneste”, som præsternes biskopper kan sige god for. Det betyder, at biskoppen anerkender præstens engagement i KFUM og KFUK ved at betragte det som en del af præstens arbejde, så vedkommende får løn og ikke skal bruge fritid eller ferie på det.

Der er generelt et rigtig godt samarbejde mellem Folkekirken og KFUM og KFUK - og megen velvilje fra biskoppernes side.

Det er normalt en sag mellem den enkelte præst og dennes biskop om et arrangement i KFUM og KFUK kan godkendes som forlagt tjeneste, men det kan hjælpe præsten, hvis lejr- eller festivalchefen også er i dialog med den pågældende biskop. I sidste ende er det dog præsten, der er ansvarlig for dialogen med sin biskop.