KODA-afgift

KFUM og KFUKs aftale med Koda/Gramex


Om Koda/Gramex

Når musik benyttes i det offentlige rum, skal arrangøren betale til rettighedshaverne via Koda. Koda repræsenterer komponister og sangskrivere. Koda opkræver desuden til Gramex, der forvalter indspilningsrettigheder.


KFUM og KFUK i Danmark har en samlet aftale med Koda/Gramex 

Med aftalen er det betalt for lokale aktiviteter med op til 150 deltagere i foreningerne, samt for Fællesklang-koncerter, Efterskolefestival, Wonderful Days og Børnefestival.

Der skal ikke betales Koda for aktiviteter, der har karakter af undervisning/workshop for mindre grupper, som f.eks. Ten Sing.

Som en del af aftalen er der lavet selvstændige aftaler for Tante Andante, Disko i Esbjerg og Fairbar.

 

Live bands

Bruges der live bands, er de selv ansvarlige for at indberette de numre, de har spillet til et arrangement. Er der f.eks. tale om et husband ved en festival, skal de numre, der blev spillet, indberettes til Koda. - Dette koster ikke ekstra, men sikrer at betalingen til Koda ender hos rettighedshaverne.

Indberetningen skal indeholde: - Antal deltagere, eventuel billetindtægt, hvor, hvornår og kunstner/hovednavn. 

Senest 10 dage efter arrangementet sendes indberetningen til national@kfum-kfuk.dk 


Kontakt

Hvis du er i tvivl om noget i forhold til KFUM og KFUKs aftale, kan du rette henvendelse til Jørgen Kvist eller Kim Fredsted Nielsen.