Organisationsdiagram, ansvarsfordeling: Festival og Lejre, Ansatte, Festivalchefer

Organisationsdiagram mangler MEN

Wonderful Days hører hjemme under Udvalget for Festivaler og Lejre og referere til dette udvalg. I praksis vil Wonderful Days komme til at samarbejde med stort set alle hjørner af organisationen.

Beslutninger tager på Landsmøder eller i Hovedbestyrelsen, forventes at bringes ud i aktivitetsniveauer på Wonderful Days.

Udvalget for Festival og Lejre 

er i løbende kontakt med arbejdsgruppen og på denne måde være med til at sikre at tanker fra projektbeskrivelsen, afsæt for festivaler i KFUM og KFUK samt erfaringer fra området generelt, bliver tænkt med i planlægning af Wonderful Days.


Festivalchefer

Når kommende festivalchef har tilkendegivet rollen, skal vedkommende godkendes af Festival og Lejre og bliver automatisk formanden for WD-FK. Herefter sammensættes resten af FK, i samarbejde mellem formand, FL og konsulenten på området. 

Derudover er det festival chefernes opgave at sikre fremdrift og motivation i planlægning mod Wonderful Days. Dette sker i dialog og med mulighed for sparring fra konsulenten på området. Så frem at der opstår forhindringer, udfordringer og/eller bump på vejen, er det festivalchefens ansvar at informere FL eller konsulenten i god tid. På denne måde sikrer vi, at vi med fælles hjælp kan komme videre med opgaven. 


Festivalchefer og konsulent:


Ansatte i KFUM og KFUK

I KFUM og KFUK er der ansat forskellige konsulenter. Nogle har administrationsopgaver på Landskontoret, og andre er konsulenter på forskellige fagområder. Alle står til rådighed i forhold til hjælp med WD19, men det er forskelligt, hvor mange timer den enkelte ansatte har til opgaven. Er du stødt på et spørgsmål eller en ide, som du har brug for hjælp til at vinkle, kan du altid kontakte konsulenten for Festival og Lejre, der henviser jer til rette vedkommende. Konsulenten er i tæt dialog med jer som arbejdsgruppe igennem processen, samt deltage på FK-møder.

Ligeledes findes der flere lokalt ansatte rundt omkring i landet. Disse personer er som regel godt informeret om gode ressourcer, og så har de en god fornemmelse for, hvad der sker rundt omkring, hvilket kan være godt at holde sig informeret om i planlægningsfasen.

www.kfum-kfuk.dk under kontakt, kan I se en oversigt over alle ansatte i organisationen og deres kontaktinformation.