Kommunikationsbudskaber

Kommunikationsbudskaberne er et redskab, der skaber en bedre ramme for den strategiske kommunikation i KFUM og KFUK, fordi de giver en fælles forståelse af, hvilke budskaber KFUM og KFUK ønsker fremhævet internt i organisationen og i den eksterne kommunikationen om os. 

Kommunikationsbudskaberne er:

Empowered by hope: I KFUM og KFUK får børn og unge livsmod og handlemuligheder i forhold til tro og samfund. Vi skaber fællesskaber om globalt udsyn, de store spørgsmål i livet og meningsfulde aktiviteter. Det betyder, at børn og unge oplever, at de kan: