Når opgaven er færdig

Overvej altid, hvordan I får sagt tak, så den frivillige føler sig værdsat. Inden en opgave afsluttes, kan det også være givtigt at overveje, hvad “next step” er for den frivillige.

En god afrunding er den sidste måde at give et godt helhedsindtryk på. Derfor kan det være en god investering at gøre sig tanker om, hvordan afrundinger foregår hos jer. Afhold fx en afrundingssamtale. Her kan der lægges vægt på, hvad den frivillige har bidraget med både personligt og i forhold til opgaven.

Den frivilliges bidrag

Mange takker ja til en frivillig opgave fordi, de gerne vil gøre en forskel og sætte et aftryk i andres liv. KFUM og KFUK har udviklet fire kommunikationsbudskaber, der kan inspirere jer til at sætte ord på, hvilken forskel den konkrete opgave skaber. Det giver stolthed hos den frivillige.

Vær nysgerrig 

Den person, der har bidraget med at løse en opgave i jeres forening, har en unik viden om, hvordan det var at være frivillig hos jer. Den viden kan gøre jeres næste velkomst endnu bedre, hvis I bruger tid på at være nysgerrige.

Nye opgaver

Når en opgave er afsluttet, har personen måske lyst til fortsætte med opgaver hos jer, eller skal måske være frivillig et andet sted. Det er derfor godt at have gennemtænkt, om der er andre opgaver eller tilbud, der kan virke moti-vere for at blive.

TIP: Et godt spørgsmål, som løbende kan stilles for at gøre det attraktivt at være med: “Hvad skal der til for, at du har lyst til at fortsætte?” 

Afrundingssamtale

Åbn skemaet som skabelon i Google Docs via link  (kræver kfum-kfuk-mail eller gmail)