Om den visuelle profil

Baggrund

Hovedbestyrelsen besluttede i april 2018, at KFUM og KFUK skal have en mere nutidig og sammenhængende visuel profil. Profilen gør det muligt at skabe en langt større sammenhæng i KFUM og KFUK's kommunikationen/brand samtidig med at der er mulighed for individuelle udtryk. KFUM og KFUK’s mange aktiviteter vil således være forholdsvis ens i deres grafiske udtryk.

Læs mere om beslutningen i denne nyhedsartikel.

Fælles udtryk

Ved at bruge det samme logo i al profilering af KFUM og KFUK-aktiviteter, lokalt og nationalt, kan vi blive tydeligere og synligere. Det vil blive lettere for folk at genkende KFUM og KFUK-aktiviteter, hvad enten det er for børn, unge eller voksne, om det er en klub, en bygning eller en festival. Det gør det nemmere at skabe et stærkere brand, rekruttere frivillige og nå øvrige mål.

Et bedre logo og en sammenhængende profil

Det opdaterede logo har et mere markant fokus på trekanten og fungerer bedre i grafiske materialer på såvel tryk som online. Logoet kan bruges i en flerfarvet version og i en hvid eller sort version på farvet baggrund. 

Med et smart og brugervenligt værktøj kan man skabe egne varianter af logoet, som kan bruges til selvstændige KFUM og KFUK-aktiviteter. Dermed er der mulighed for på én gang at skabe unikke visuelle udtryk samtidig med at der er en tydelig sammenhæng til KFUM og KFUK's brand. 

Fælles udvikling med Norges KFUK-KFUM

KFUM og KFUK i Danmark indgår et samarbejde med den norske søsterorganisation om brug af den samlede visuelle profil, som i fællesskab med nordmændene løbende vil udvikles til gavn for begge organisationer. Logoet  er udviklet af Norges KFUK-KFUM, som har brugt det siden 2016.

I Norge er bogstavrækkefølgen anderledes, idet organisationen hedder KFUK-KFUM. Den grafiske profil overtages 100 % bortset fra, at rækkefølgen på bogstaverne er ændret i den danske udgave. 

Krav til brug af logoet

Designmanualen skal følges af alle led i KFUM og KFUK for at skabe en tydelig og let genkendelig identitet over for dem, som er i kontakt med os. 

Alle aktiviteter, der udspringer af KFUM og KFUK, skal således fremover benytte KFUM og KFUK’s logo (se de tre varianter nedenfor og i designmanualen). Ligeledes skal man benytte skrifttyperne og farverne jævnfør designmanualen. 

For alle varianter af logoet gælder, at det ikke må stå alene. Det skal altid følges af navnetrækket (KFUM KFUK).

Tre typer logoer

Læs om brugen af "organisationslogoet", "aktivitetslogoet" og "institutionslogoet".

Find logoer til download.

Værktøj til fremstilling af flyers og plakater

KFUM og KFUK’s frivillige får adgang til Marq, der er et webbaseret værktøj til fremstilling af flyers, plakater mv. Herfra kan man ud fra skabeloner, der er lagt ind af KFUM og KFUK's grafiker, designe programmer, invitationer, plakater osv, som kan printes eller gemmes som pdf- eller billedfiler.  Ved blot at udfylde tekst og evt. indsætte eget billede kan man således på få minutter have fremstillet en flot flyer. Gå til værktøjerne.

Tøj med logo

Der er etableret et samarbejde med firmaet Zuccé, således af KFUM og KFUK i Danmarks medlemmer kan bestille tøj og andre profilartikler.

Se mere her

Det betyder logoet

KFUM og KFUK´s trekantede logo afspejler treenigheden og det kristne menneskesyn. 

Trekantens tre lige lange sider symboliserer, at vi arbejder for hele mennesket, med ånd, sjæl og krop, og at de tre er lige vigtige. 

Den røde farve i trekanten viser vores tilknytning til World alliance of YMCAs, og den blå farve viser, at vi er en del af World YWCA. 

Trekanten har vi til fælles med alle YMCAs verden over.