Klimaindsats

Af: Morten Stensig Sørensen, præst og kristendomskonsulent i KFUM og KFUK 

Klimaet på jorden har altid ændret sig, men ikke så hurtigt og dramatisk, som vi oplever det i dag. Det er udledninger af eksempelvis CO2 og metangas, som varmer atmosfæren op. Det giver højere gennemsnitstemperatur og mere ekstremt vejr. Over hele kloden oplever mennesker tørke, oversvømmelser og ekstreme vejrfænomener. Konsekvenserne er alvorlige. Tørke fører til manglende høst, som fører til hungersnød og drikkevandet forsvinder. Oversvømmelser ødelægger folks hjem og livsgrundlag. Stadig flere bliver drevet på flugt.

Klimaforandringerne er grundlæggende uretfærdige. Det er de rige lande, som er ansvarlige for de største CO2-udledninger, men det er de fattige lande, som rammes hårdest af konsekvenserne.

Verdensmål 13 handler om at stoppe klimaforandringerne. Desværre er forandringer allerede i fuld gang, men vi kan stadig nå at begrænse skaderne. For at forhindre, at klimaforandringerne kommer ud af kontrol, skal vi sørge for, at den globale gennemsnitstemperatur ikke stiger med mere end 1,5 grader. Det er stadig muligt, men der er brug for handling nu. Alle må tage deres del af ansvaret; enkeltpersoner, civilsamfund, arbejdsmarkedet, og politikerne og internationale organisationer. 

Teologisk refleksion:

En af de personer som kristendom i Danmark er mest præget af er Martin Luther. Han kickstartede reformationen for mere en 500 år siden og grundlagde den lutherske form for kristendom, som Folkekirken bygger på. Han har haft - og har stadig - meget stor indflydelse på, hvordan man forstår kristendom i vores land.

Een af de ting, han slog meget på, var at man som kristen skulle være kristen i “kald og stand”. Med det mente han, at man skulle tage sin kristendom med sig på arbejde, med hen i skolen, med til fodbold eller ridning, eller  hvad man nu går til i fritiden. Kort sagt: at være kristen i kald og stand betyder at have sin tro med sig i alle områder af ens liv - ikke forstået på den måde, at man skal gå rundt med et kors malet på ryggen eller hele tiden fortælle andre om Jesus... Nej, det skal nærmere forstås som næstekærlighed. 

Så hvis man arbejder som gadefejer, ja så skulle man feje gaderne så de nærmest skinnede af renhed - for på den måde tjener man sin næste. Man arbejder ikke for sin løn alene, man gør sit arbejde med næstekærlighed for øje. Om det så er sygeplejerske, skolelærer, software-designer, håndværker... Man gør sit arbejde med henblik på, at man derved tjener sin næste og det fælles bedste. Den indstilling giver selvsagt en høj arbejdsmoral. 

I dag bør vi tilføje et ekstra ord til Luthers “kald og stand”-tanke, nemlig: “Tid”. Man er kristen i kald, stand - og tid. Den tid man lever i, har også indflydelse på, hvad det betyder at være kristen i kald og stand. De problemer, som vi står overfor i dag er fundamentalt anderledes end på Luthers tid. Derfor er det ikke nok, bare at remse Luthers ord op - for det er og har altid været opgaven for kirken at “oversætte” kristendommens indhold og budskab ind i sin samtid. Kristendom til tiden. Ikke til fortiden.

Næstekærlighed kan i dag ikke “kun” begrænses til de relationer, som man har i sin hverdag i skolen eller på arbejde. Det er blevet sagt, at verden nu ikke længere kun er i Guds hænder. Den er også i menneskehedens hænder, fordi vi er blevet så mange og belaster klimaet så voldsomt med vores CO2-udledninger, at vi som samlet menneskehed påvirker klimaet på en måde, som var utænkelig for 100 år siden. Det er en helt ny situation for verden at stå i, og derfor skal man også være kristen i sin tid. “Kald og stand” er ikke længere en tilstrækkelig måde at tænke næstekærlighed på. Vi er nødt til at se på vores samtid og overveje, hvad næstekærlighed betyder i dag, hvor verden hænger sammen på en langt mere kompleks og global måde end tidligere. 

I en tid, hvor klimaforandringerne allerede skaber krige og store flygtningestrømme rundt omkring i verden (der er allerede klimaflygtninge her i Danmark), så må et øje på vores CO2-udledninger være en selvfølgelig del af næstekærlighed i dag. Så i dag er det ikke nok bare at feje gaderne skinnede rene som gadefejer. Man skal også køre med en eldrevet fejemaskine, og som software-designer skal man også minimere serverens CO2-belastning. Det er Luthers “kald og stand”-tanke i dag. Næstekærlighed som praksis - og i sin samtid.

Spørgsmål til drøftelse:
Klimaindsats.pdf

Forslag til sange fra PULS

Forslag til bøn:

Gud,

vi hører dit skaberværk sukke og stønne 

under vægten af vores hastværk og jagt efter  profit

Se i nåde til os og hjælp os med at vende om,

selv når ændringerne koster.

Sammen med resten af skaberværket

længes vi efter liv og heling for jorden

Styrk os i kampen og håbet

Amen.