Glocal Heroes

Materialet skal inspirere til at arbejde med verdensmål og det henvender sig til unge i alderen 15-25 år. Alle aktiviteter er til inspiration. Aktiviteterne kan også kombineres, så man har noget til en hel aften eller måske en hel dag.

Aktiviteterne har enten fokus på verdensmål som en helhed eller nogle udvalgte verdensmål. Til hver aktivitet er der oplysninger om verdensmålene og udfordringen, som aktiviteten har fokus på. Derudover er der også information om formål, tidsforbrug og materialer samt refleksionsspørgsmål og ideer til videre arbejde. 

Materialet ønsker at bidrage til unges engagement og handlemuligheder samt at motivere unge til at tage initiativ og skabe lokal handling på globale udfordringer. Materialet skal gøre verdensmålene mere konkrete og nærværende for unge og inspirere til at tage ansvar og bidrage til at hjælpe verden i vores lokalforeninger. 

Materialet nedenfor er udviklet af projektet Glocal Heroes og det skal hjælpe os alle med at blive glokale helte.  Det betyder, at vi handler på globale udfordringer med lokale handlinger. Gennem aktiviteterne kan vi alle blive #glocalheroes.

Ønsker du at vide mere om aktivitetmaterialet Glocal Heroes: