Wonderful Days

Læs om Wonderful Days opbygning, kommissorium, værdier og mere

Læs om de mange forskellige opgaver du kan bidrage med.

Her kan du læse om alt fra refusion, til tilladelser, forsikring osv. 

Her står der noget om hvordan beslutning tages, hvilke ansvar de forskellige led i organisationen har og hvad man kan bruge ansatte til.

Her kan dit udvalg lægge beskrivelser af opgaver ind 

Her findes generelle besvarelser og  nyere ideer med Wonderful Days