Fælles kontingentopkrævning

Alle KFUM og KFUK's lokalforeninger er omfattet af fælles kontingentopkrævning.

Det betyder, at alle medlemmer modtager kontingentopkrævning via Betalingsservice eller Automatisk kortbetaling. Dette sker via Landskontoret. Den lokale kasserer oplyser kontingentsatser og aldersintervaller til Landskontoret (via medlemssystemet) og har derudover mulighed for at korrigere kontingentopkrævningerne inden de udsendes.

Der opkræves kontingent enten i februar eller oktober.

Læs guide til fælles kontingentopkrævning.

Læs mere om indmeldelse, udmeldelse og kontingentbetaling.

Læs mere om opgaver og roller ifm. medlemsopkrævning og opgørelse