Værktøjer til udvikling af aktiviteter

Disse aktiviteter kan bruges som øvelser til at arbejde mere strategisk med Verdensmålene i jeres forening. 

For at gå i gang med øvelserne er et kendskab til hvert eller udvalgte verdensmål en forudsætning. Hvis deltagerne ikke kender verdensmålene skal der afsættes tid inden, til kort at gennemgå de forskellige verdensmål. Tag evt. udgangspunkt I verdensmålene med delmålene repræsenteret, da disse giver et godt og mere konkret overblik over de forskellige verdensmål. Men husk at delmålene ikke nødvendigvis afspejler den måde det giver mening at arbejde med verdensmålet i jeres lokalforening, så lad jer ikke begrænse af de definerede delmål.

Øvelserne tager udgangspunkt i forskellige faser af planlægningen af arbejdet med verdensmålene. De kan følges slavisk eller I kan vælge de øvelser, der giver mening for jer. Øvelserne er ment som værktøjer til at komme på ideer og herefter at komme fra ide til handling.

De forskellige faser:  

Forenings-/familiekontrakterne kan I bruge til at konkretisere og forpligte jer på at arbejde videre med de ting, I er blevet enige om.

God arbejdslyst!