Samarbejde med landskontoret

Når et event eller projekt skal stables på benene, anbefales det at være i dialog med Landskontoret, som kan hjælpe med en lang række ting.

Mange arbejdsprocesser er klart beskrevet i såkaldte flowdiagrammer. Det giver dig mulighed for at se, hvordan samarbejdet med Landskontoret kan se ud, men du behøver ikke se dem, for at samarbejdet bliver godt. Se flowdiagrammer her.

Børneattester

Den ansvarlige for eventet skal sikre, at alle frivillige har en ren børneattest, hvis der på eventet er børn under 18 år. Landskontoret er behjælpelige med at indhente børneattester. 

Læs mere på hjemmesiden eller på intranettet.

Deltagelse fra Landskontoret på festivaler

Der tilbydes bemanding på:

Læs mere om det her

Forsikring

KFUM og KFUK har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker alle arrangementer for medlemmer til og med det 29. år. 

Læs mere om, hvordan I er dækket af forsikringer.

Markedsføring af event

Der reklameres for de største events efter aftale med kommunikationskonsulenten. Tag kontakt til kommunikationskonsulenten for at aftale markedsføring på sociale medier, magasiner mv.

Oprettelse af tilmelding

Landskontoret opretter landsarrangementer i kalenderen  på hjemmesiden, og du kan læse mere her. Distriktsarrangementer skal oprettes i distriktets kalender, og vises derefter på www.kfum-kfuk.dk/events